روز جهانی وزن و اندازه

روز جهانی وزن و اندازه برابر با 30 ام اردیبهشت ماه (20 May) می باشد. …

روز جهانی وزن و اندازه ادامه »